Probiotica helpen bij Prikkelbare Darm Syndroom

Probiotica helpen bij Prikkelbare Darm Syndroom

Samenvatting van het artikel Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis Improve Abdominal Pain Severity and Symptomology in Irritable Bowel Syndrome: a RCT.
Martoni et al. 2020. (Nutrients)

 

Met een prevalentie van ongeveer 12% is het prikkelbare darm syndroom (PDS) de meest frequent voorkomende gastro-intestinale stoornis. De klinische behandeling is vaak moeilijk, door de heterogeniteit aan symptomen, maar systematische reviews hebben reeds een significant effect van probiotica aangetoond ten opzichte van placebo op PDS symptomen.

In deze unieke studie werden de patiënten in 3 groepen verdeeld, waarbij een placebo groep vergeleken werd met een groep die een Lactobacillus acidophilus probioticum kreeg en een groep die een Bifidobacterium animalis probioticum kreeg.

Resultaten en Conclusie:

De drie groepen hadden vergelijkbare pijn scores aan het begin van de studie. Na 42 dagen behandeling waren er significant meer patiënten met een merkbare pijn reductie in de groep die een Lactobacillus acidophilus probioticum kreeg (52.3%), dan in de groep die een Bifidobacterium animalis probioticum kreeg (28.2%, p=0.001) en de placebo groep (15.6%, p<0.001, Figuur 1).

Patiënten die een L. acidophilus probioticum kregen hadden reeds na 21 dagen een significante verbetering in hun stoelgangpatroon, terwijl dit voor de B. animalis groep pas na 42 dagen verbeterde. Daarnaast werd in beide groepen een vermindering vastgesteld in het aantal dagelijkse toiletbezoeken, maar toonde enkel een behandeling met L. acidophilus een significante verbetering van de levenskwaliteit (QoL) aan het einde van de studie.

Deze studie toont aan dat probiotica de klachten van patiënten met PDS kunnen verlichten, waarbij een behandeling met L. acidophilus stammen een duidelijk beter resultaat toont ten opzichte van B. animalis.

 

Figuur 1 | Minder pijn na behandeling met L. acidophilus probioticum. Het percentage significante responders werd gedefinieerd door een daling van 30% of meer in de abdominale pijn intensiteit van dag 0 tot dag 42. Bij behandeling met een L. acidophilus probioticum ervaren bijna dubbel zoveel en meer dan drie keer zoveel patiënten een vermindering van de abdominale pijn ten opzichte van een behandeling met
B. lactis of placebo, respectievelijk.

 

 

Bron:

Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis Improve Abdominal Pain Severity and Symptomology in Irritable Bowel Syndrome: a RCT.
Martoni et al. 2020. (Nutrients)

Klik hier om het volledige artikel te raadplegen