Retourbeleid

 1. U heeft een herroepingsrecht voor online geplaatste bestellingen. De herroepingstermijn is 14 dagen en begint te lopen op de dag na de levering van de producten.
 2. Het herroepingsrecht dient te worden uitgeoefend door een ondubbelzinnige verklaring, bij voorkeur per e-mail aan info@nutriphyt.be (met vermelding van uw naam, adres, factuurnummer en bankrekeningnummer waarop de terugbetaling kan plaatsvinden) of  door  dit modelformulier in te vullen en ons toe te sturen.
 3. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de producten. U bent verplicht onbeschadigde producten in hun originele verpakking (of andere geschikte verpakking) te retourneren aan:

  Nutriphyt NV
  Industriepark-Oost 30 (Zone E)
  8730 Beernem.

 4. Nutriphyt zal alle ontvangen betalingen, inclusief, indien van toepassing, leveringskosten, onverwijld terugbetalen en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop zij de door u teruggestuurde producten heeft ontvangen.
 5. Nutriphyt zal de terugbetaling uitvoeren met dezelfde betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de online aankoop, tenzij u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met een andere betaalmethode.
 6. Het is onmogelijk om het herroepingsrecht uit te oefenen voor producten die snel kunnen bederven of verlopen, evenals voor verzegelde producten die  om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en die na levering door u zijn ontzegeld.
  Daarom kunt u geen herroepingsrecht uitoefenen voor de producten:
  • Waarvan de verpakking is geopend, bevuild of beschadigd, behalve in het geval dat u een product hebt ontvangen waarvan de verpakking al bevuild of beschadigd was;
  • Waarvan de vervaldatum is verstreken;
  • Waarvan het etiket beschadigd is of waarop opschriften staan.
 1. Als u de aankoop vóór verzending en/of vóór levering wilt annuleren, wordt u uitgenodigd om contact op te nemen met Nutriphyt. Als u een foutief/beschadigd product ontvangt,  een onvolledige bestelling ontvangt of geen bestelling ontvangt (zonder dat de vervoerder een bericht heeft achtergelaten), wordt u gevraagd de bestelling niet te accepteren en in elk geval zo snel mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van Nutriphyt via info@nutriphyt.be.